Endocrinology Research and Practice

Endocrinology Research and Practice (Endocrinol Res Pract) bilimsel, açık erişimli bir dergi olup Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin resmi çevrim içi yayın organıdır. Dergi bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapmaktadır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili İngilizce’dir.

Endocrinology Research and Practice, klinik ve deneysel endokrinoloji, metabolik hastalıklar ve ilgili diğer alanlarda en üst düzeyde bilimsel makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, Temmuz 2022’den itibaren pediyatrik endokrinoloji alanında yazılmış yazıları, endokrinolojik hastalıkların yetişkin çağa geçişleri ile ilgili olmadığı sürece değerlendirmeye almamaktadır. Dergide etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, kısa raporlar ve teknik raporlar yayınlanmaktadır.

Derginin hedef kitlesi endokrinoloji ve metabolizma alanında çalışan ve bu konularla ilgilenen uzmanlar, araştırmacılar ve profesyonellerden oluşmaktadır.

Endocrinology Research and Practice; Web of Science – Emerging Sources Citation Index, Scopus, CINAHL, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Embase, TUBITAK ULAKBIM TR Dizin ve Gale tarafından dizinlenmektedir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Endocrinology Research and Practice, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Derginin tüm masrafları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemlerinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler http://endocrinolrespract.org/ sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Reklam Politikası
Endocrinology Research and Practice baş editörün onayı ile derginin web sitesinde reklam görselleri yayınlayabilir. Potansiyel reklam verenler, yazı işleri müdürlüğü ile iletişime geçmelidir. Reklam verenlerin editöryel kararlar veya derginin reklam politikaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Derginin, makalenin veya makalenin yazarlarının zımni onayını önlemek için reklamlar, ürünü veya hastalık durumunu ele alan makalelerle birlikte yayınlanmaz.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, baş editör, editörler, yayın kurulu ve yayıncının değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Dernek, baş editör, editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Beyanı
Endocrinology Research and Practice yayın modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin yayınlanan tüm içeriği, ücretsiz olarak whttp://endocrinolrespract.org/ adresinde erişime açıktır. Derginin içeriği Creative Commons Atıf-GariTicari-AynıLisanslaPaylaş (CC BY-NC-SA) 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmaktadır. Söz konusu lisans, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir. İçeriğin uyarlanması (karıştırma, aktarma, üzerine inşa etme) durumunda katkıların aynı lisansla paylaşılması gerekmektedir.

Editör Kurulu
Adres: Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Telefon: +90 312 508 21 00
Faks: +90 312 309 45 05
E-posta: [email protected]

Merkez Ofis
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Adres: Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12 Kızılay, Ankara
Telefon: +90 312 425 20 72
Faks: +90 312 425 20 98

Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Cad. 199/6, 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 217 17 00
E-posta: [email protected]
İnternet Sitesi: http://avespublishing.com

 
ENGLISH
EISSN 2822-6135