Endocrinology Research and Practice

Endocrinology Research and Practice, makalenin ilk gönderim sırasında http://endocrinolrespract.org/ adresinden indirilebilen Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu’nun imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu’nu imzalayarak, makalenin Endocrinology Research and Practice tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Atıf-GariTicari-AynıLisanslaPaylaş (CC BY-NC-SA) 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanacağını kabul eder. Söz konusu lisans, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir. İçeriğin uyarlanması (karıştırma, aktarma, üzerine inşa etme) durumunda katkıların aynı lisansla paylaşılması gerekmektedir.

ENGLISH
EISSN 2822-6135